Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym pracy przy monitorach ekranowych

W ostatnim czasie wprowadzono istotne zmiany w rozporządzeniu dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy przy monitorach ekranowych. Nowe przepisy mają na celu poprawę warunków pracy dla pracowników korzystających z komputerów, minimalizując ryzyko zdrowotne związane z długotrwałą pracą przed ekranem. Firma BHP Krzysztof Miśkiewicz oferuje kompleksową pomoc w adaptacji do tych zmian,…

dowiedz się więcej

Szkolenia Okresowe BHP – koniec stanu zagrożenia epidemiologicznego

Wraz z obniżającym się ryzykiem związanym z COVID-19, władze państwowe zdecydowały o zakończeniu stanu zagrożenia epidemiologicznego. Jest to wyjątkowy moment, który daje nam możliwość powrotu do normalności, ale również stawia przed nami nowe wyzwania związane z ochroną zdrowia naszych pracowników.Obowiązek Wznowienia Badań Okresowych. Jednym z najważniejszych aspektów zapewnienia bezpieczeństwa w…

dowiedz się więcej

Szkolenia okresowe BHP

Jak często przeprowadzać szkolenia okresowe BHP ? Świadomy pracownik to bezpieczny pracodawca, dlatego bardzo ważną kwestią są szkolenia okresowe BHP. Jak często je przeprowadzać ? Odpowiedź poniżej Powtarzalność szkolenia okresowego, nie rzadziej niż Rodzaj zajmowanego w firmie stanowiska pracy Raz na 1 rok Pracownicy zajmujący stanowiska robotnicze, na których wykonywane…

dowiedz się więcej

Zmiany BHP w Kodeksie Pracy w 2023 roku

Kodeks pracy to podstawowe prawo regulujące stosunki pracy w Polsce. W 2023 roku przewiduje się ważne zmiany, które mogą mieć istotny wpływ na Twoje prawa i obowiązki jako pracownika lub pracodawcy.Jedną z najważniejszych zmian będzie wprowadzenie nowych regulacji dotyczących elastycznego czasu pracy. Oznacza to, że pracodawcy będą mogli ustalać indywidualne…

dowiedz się więcej

Akta osobowe

Zgodnie z art. 94 pkt 9a Kodeksu Pracy pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. Oznacza to, że niezależnie od ilości zatrudnionych pracowników na umowę o prace pracodawca musi prowadzić akta osobowe dla każdego z pracowników indywidualnie. Szczegółowe wytyczne dotyczące prowadzenia akt osobowych zostały zawarte…

dowiedz się więcej

Świadczenie urlopowe

Czy już poinformowałeś swoich pracowników o niewypłacaniu świadczenia urlopowego ? Każdy pracodawca nie tworzący Funduszu świadczeń socjalnych, ma obowiązek do końca stycznia każdego roku kalendarzowego poinformować pracowników o niewypłacaniu świadczenia urlopowego. W przeciwnym razie pracodawca jest zobowiązany do wypłaty świadczenia urlopowego.

dowiedz się więcej

PPK w średnich firmach

Od 1 stycznia 2020 roku w firmach zatrudniających od 50 do 249 pracowników zaczną obowiązywać Pracownicze Plany Kapitałowe. Do 24 marca firmy w porozumieniu z załogą muszą wybrać instytucję finansową. Pierwsza wpłata musi zostać odprowadzona w terminie czerwiec-lipiec 2020.

dowiedz się więcej