• Obsługa BHP
  • Szkolenia BHP
  • Obsługa kadrowa
  • Przygotowanie do kontroli PIP i Sanepidu
  • Audyty wewnętrzne BHP
  • Ocena ryzyka zawodowego
  • Zgłoszenia urządzeń do UDT
  • Dokumentacje maszynowe 
  • Certyfikacja Maszyn CE
  • Deklaracje zgodności WE