Akta osobowe

Zgodnie z art. 94 pkt 9a Kodeksu Pracy pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. Oznacza to, że niezależnie od ilości zatrudnionych pracowników na umowę o prace pracodawca musi prowadzić akta osobowe dla każdego z pracowników indywidualnie. Szczegółowe wytyczne dotyczące prowadzenia akt osobowych zostały zawarte…

dowiedz się więcej

Świadczenie urlopowe

Czy już poinformowałeś swoich pracowników o niewypłacaniu świadczenia urlopowego ? Każdy pracodawca nie tworzący Funduszu świadczeń socjalnych, ma obowiązek do końca stycznia każdego roku kalendarzowego poinformować pracowników o niewypłacaniu świadczenia urlopowego. W przeciwnym razie pracodawca jest zobowiązany do wypłaty świadczenia urlopowego.

dowiedz się więcej