Szkolenia okresowe BHP

Jak często przeprowadzać szkolenia okresowe BHP ?

Świadomy pracownik to bezpieczny pracodawca, dlatego bardzo ważną kwestią są szkolenia okresowe BHP. Jak często je przeprowadzać ? Odpowiedź poniżej

Powtarzalność szkolenia okresowego, nie rzadziej niżRodzaj zajmowanego w firmie stanowiska pracy
Raz na 1 rokPracownicy zajmujący stanowiska robotnicze, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne (duże zagrożenia dla zdrowia i zagrożenia wypadkowe)
Raz na 3 lataPracownicy zajmujący stanowiska robotnicze
Raz na 5 latPracodawca oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści
Raz na 5 latPracownicy inżynieryjno- techniczni, technolodzy i organizatorzy produkcji, projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych
Raz na 5 latPracownicy służby BHP i osoby wykonujące zadania służby BHP
Raz na 5 latPracownicy narażeni na czynniki niebezpieczne, uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia oraz pracownicy, których praca związana jest z odpowiedzialnością w zakresie BHP
Raz na 6 latPracownicy administracyjno- biurowi, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajdzie się w grupie działalności, dla których zostanie ustalona wyższa niż trzecia kategoria ryzyka i inni, których nie wymieniono
Bez szkoleń okresowychPracownicy administracyjno- biurowi zatrudnieni u pracodawców zakwalifikowanych do grupy działalności, dla których ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka