Akta osobowe

Zgodnie z art. 94 pkt 9a Kodeksu Pracy pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. Oznacza to, że niezależnie od ilości zatrudnionych pracowników na umowę o prace pracodawca musi prowadzić akta osobowe dla każdego z pracowników indywidualnie. Szczegółowe wytyczne dotyczące prowadzenia akt osobowych zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i polityki socjalnej z dnia 10 grudnia 2018 w sprawie dokumentacji pracowniczej.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002369/O/D20182369.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *